ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΑC ΚΑΡΑC ΟCΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών