Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών

Ακολουθία του Νυμφίου στον Αγ. Γεώργιο Αχαρνών

Μὲ ἱερὰ κατάνυξη ἐτελέσθη τὴν Μεγάλη Τρίτη τὸ ἀπόγευμα, ἡ ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στὸν κατάμεστο ἀπὸ πιστοὺς Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἄγίου Γεωργίου τῶν Ἀχαρνῶν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως Αἰγύπτου κ. Θεοδώρου.

Στὴν σύντομη προσλαλιὰ του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναφέρθηκε σέ ἕνα θλιβερό ἀντιθετικό παραλληλισμό μεταξύ τῆς Πόρνης καί τοῦ Ἰούδα, «Ἥπλωσεν ἡ πόρνη τάς τρίχας σοι τῷ Δεσπότῃ, ἥπλωσεν Ἰούδας τάς χεῖρας τοῖς παρανόμοις». Ἐκείνη ἅπλωσε τίς τρίχες τῆς κεφαλῆς της στό Δεσπότη· αὐτός ἅπλωσε τά χέρια του στούς παρανόμους. Τά ἅπλωσαν καί οἱ δύο, γιά διαφορετικούς ὅμως λόγους ὁ καθένας. Ἀναφερόμενος στὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς, τὸ ὁποῖο ἀπέδωσε θαυμάσια ὁ χορός τῶν Ἱεροψαλτῶν, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Δαυΐδ Παπαδόπουλου, καί ἀφοῦ συνεχάρη τὸν χοράρχη καί τὰ μέλη τῆς Χορωδίας, ἐκάλεσε τοὺς πιστοὺς νὰ συμπορευθοῦν καὶ νὰ συσταυρωθοῦν μὲ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ, τὴν ἁγία αὐτὴ περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Στὸ τέλος ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Προϊστάμενο π. Γεώργιο Καριάμη καὶ τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ναοῦ, ἐπαίνεσε τούς παρευρισκόμενους γιά τήν εὐλάβειά τους, την συμμετοχή καί τήν τάξη.

Εκ του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Αχαρνών

agiosgeorgiosacharnon